بذر کاکتوس آستروفیتوم کاپوت مدوسا بسته ۱۰ عددی

بیش از 300 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 59

امتیاز: 5 از 5

۴۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر آستروفیتوم کاپوت مدوسا kd1111
بذر کاکتوس آستروفیتوم کاپوت مدوسا بسته ۱۰ عددی

۴۵,۰۰۰ تومان