بذر کاکتوس آستروفیتوم کاپری کورن بوفالو بسته ۱۰ عددی

(دیدگاه 26 کاربر)

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار: