بذر تلو کاکتوس ستیسپینوس (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

بیش از 700 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 6

امتیاز: 5 از 5

۷,۹۵۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر تلو کاکتوس ستیسپینوس
بذر تلو کاکتوس ستیسپینوس (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۷,۹۵۰ تومان