بذر آستروفیتوم کویو یا کوهیو میکس بسته ۱۰ عددی

(دیدگاه 3 کاربر)

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار: