بذر کاکتوس آستروفیتوم میروستیگما سفید پنج پر بسته ۱۰ عددی

۴,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 1 عدد در انبار موجود است

آستروفیتوم
بذر کاکتوس آستروفیتوم میروستیگما سفید پنج پر بسته ۱۰ عددی

۴,۰۰۰ تومان