بذر کاکتوس آستروفیتوم میروستیگما سفید پنج پر بسته ۱۰ عددی

۴,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

آستروفیتوم
بذر کاکتوس آستروفیتوم میروستیگما سفید پنج پر بسته ۱۰ عددی

۴,۰۰۰ تومان