بذر کاکتوس آستریاس سوپرکاباتو میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 1500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 118

امتیاز: 5 از 5

۶۶,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 3 تا مونده!

بذر آستریاس سوپرکاباتو kd1174
بذر کاکتوس آستریاس سوپرکاباتو میکس بسته ۱۰ عددی

۶۶,۰۰۰ تومان