بذر کاکتوس اوبرگونیا ابلق بسته ۱۰ عددی

(دیدگاه کاربر 5)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد ابلق شدن، حدود ۳۰ درصد
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر اوبرگونیا ابلق میهن کاکتوس
بذر کاکتوس اوبرگونیا ابلق بسته ۱۰ عددی

۱۳۲,۰۰۰ تومان