بذر کاکتوس اوبرگونیا ابلق بسته ۱۰ عددی

بیش از 250 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 8

امتیاز: 4.8 از 5

۱۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد ابلق شدن، حدود ۳۰ درصد
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

موجود

بذر اوبرگونیا ابلق میهن کاکتوس
بذر کاکتوس اوبرگونیا ابلق بسته ۱۰ عددی

۱۴۰,۰۰۰ تومان