بذر دیسکوریا الفانتا یا گل پافیلی بسته ۱۰ عددی

بیش از 700 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 65

امتیاز: 5 از 5

۱۳۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر دیسکوریا الفانتا KD1373
بذر دیسکوریا الفانتا یا گل پافیلی بسته ۱۰ عددی

۱۳۰,۰۰۰ تومان