بذر ساکولنت آگاو هوریدا پروتنسیس بسته ۱۰ عددی

۴۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

فقط 3 عدد در انبار موجود است

بذر ساکولنت خارجی
بذر ساکولنت آگاو هوریدا پروتنسیس بسته ۱۰ عددی

۴۵,۰۰۰ تومان