بذر دیسکو کاکتوس رافیرریزوس بسته ۱۰ عددی

بیش از 90 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

امتیاز: 5 از 5

۸۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

KD1431
بذر دیسکو کاکتوس رافیرریزوس بسته ۱۰ عددی

۸۵,۰۰۰ تومان