بذر کاکتوس ملو کورویس پینوس سفالیوم سفید بسته ۱۰ عددی

۵,۳۹۰ تومان

قیمت برای هر ۱۰ عدد بذر

وضعیت انبار:

موجود

بذر ملو کاکتوس سفالیوم سفید
بذر کاکتوس ملو کورویس پینوس سفالیوم سفید بسته ۱۰ عددی

۵,۳۹۰ تومان