بذر کاکتوس پارودیا کریساکانتین بسته ۱۰ عددی

۵,۵۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر پارودیا کریساکانتین
بذر کاکتوس پارودیا کریساکانتین بسته ۱۰ عددی

۵,۵۰۰ تومان