بذر کاکتوس پدیوکاکتوس شری بسته ۱۰ عددی

بیش از 90 مورد فروش رفته

۳۳,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 2 تا مونده!