بذر کاکتوس پدیوکاکتوس شری بسته ۱۰ عددی

۳۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

پدیوکاکتوس شری
بذر کاکتوس پدیوکاکتوس شری بسته ۱۰ عددی

۳۰,۰۰۰ تومان

امکان پرداخت آنلاین و کارت به کارت