بذر پیرهوکاکتوس بولبوکالیکس فیلددار بسته ۱۰ عددی

بیش از 20 مورد فروش رفته

۶۰,۰۰۰ تومان

موجود

بذر پیرهوکاکتوس بولبوکالیکس
بذر پیرهوکاکتوس بولبوکالیکس فیلددار بسته ۱۰ عددی

۶۰,۰۰۰ تومان