بذر پیرهوکاکتوس بولبوکالیکس فیلددار بسته ۱۰ عددی

۶۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود

بذر پیرهوکاکتوس بولبوکالیکس
بذر پیرهوکاکتوس بولبوکالیکس فیلددار بسته ۱۰ عددی

۶۰,۰۰۰ تومان