بذر کاکتوس آستریاس سوپرکاباتو بسته ۱۰ عددی “اقتصادی”

(دیدگاه 3 کاربر)

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار: