بذر کاکتوس آستریاس سوپرکاباتو بسته ۱۰ عددی “اقتصادی”

بیش از 300 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 4

امتیاز: 3.5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان