بذر کاکتوس آستریاس کیکو بسته ۱۰ عددی “اقتصادی”

بیش از 200 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

امتیاز: 5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان