بذر کاکتوس کوپیاپوآ ارموفیلا تیغ سیاه فیلددار بسته ۱۰ عددی

بیش از 10 مورد فروش رفته

۴۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

copiapoa eremophila jn2040
بذر کاکتوس کوپیاپوآ ارموفیلا تیغ سیاه فیلددار بسته ۱۰ عددی

۴۰۰,۰۰۰ تومان