بذر کاکتوس اریوسیس یا اریوسیز آوراتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 80 مورد فروش رفته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۴۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

ناموجود