بذر کاکتوس اریوسیس یا اریوسیز آوراتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۴۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر کاکتوس اریوسیس یا اریوسیز آوراتا فیلد دار
بذر کاکتوس اریوسیس یا اریوسیز آوراتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۱۰۰,۰۰۰ تومان