بذر کاکتوس تومیا پاپیراکانتا فیلددار بسته ۱۰ عددی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۶۰ درصد با تیمار کردن
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۴۰ روز
درجه سختی کاشت، سخت، به دلیل پوسته سخت فقط با تیمار کردن سبز می شود

وضعیت انبار:

موجود

بذر کاکتوس تومیا
بذر کاکتوس تومیا پاپیراکانتا فیلددار بسته ۱۰ عددی

۱۴۰,۰۰۰ تومان