بذر کاکتوس تومیا پاپیراکانتا فیلددار بسته ۱۰ عددی

۱۳۲,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۶۰ درصد با تیمار کردن
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۴۰ روز
درجه سختی کاشت، سخت، به دلیل پوسته سخت فقط با تیمار کردن سبز می شود

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر کاکتوس تومیا
بذر کاکتوس تومیا پاپیراکانتا فیلددار بسته ۱۰ عددی

۱۳۲,۰۰۰ تومان