بذر کاکتوس کوریفانتا کورنیفرا بسته ۱۰ عددی

بیش از 500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 6

امتیاز: 4.5 از 5

۱۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر کوریفانتا کورنیفرا KD1377
بذر کاکتوس کوریفانتا کورنیفرا بسته ۱۰ عددی

۱۲,۰۰۰ تومان