بذر کاکتوس کوپیاپوا اچیناتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۴۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر کاکتوس کوپیاپوا
بذر کاکتوس کوپیاپوا اچیناتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۴۴۰,۰۰۰ تومان