بذر کاکتوس کوپیاپوا اچیناتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۵۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود

بذر کاکتوس کوپیاپوا
بذر کاکتوس کوپیاپوا اچیناتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۵۵۰,۰۰۰ تومان