بذر کوپیاپوا سینرا دلباتا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 70 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 9

امتیاز: 4.7 از 5

۵۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

ناموجود