قیچی باغبانی فیسکارس اصل فنلاند مدل ۱۱۱۱۳۰

وضعیت انبار: