خرید و قیمت قیچی باغبانی فیلکو ۱۱ اصل سوئیس قیچی هرس حرفه ای felco 11

بیش از 50 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 5

امتیاز: 5 از 5

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

قیچی باغبانی فلکو ۱۱
خرید و قیمت قیچی باغبانی فیلکو ۱۱ اصل سوئیس قیچی هرس حرفه ای felco 11

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو