بذر کاکتوس آریوکارپوس کالی فلاور کینگ گادزیلا بسته ۱۰ عددی

۸۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود

kd1521
بذر کاکتوس آریوکارپوس کالی فلاور کینگ گادزیلا بسته ۱۰ عددی

۸۰۰,۰۰۰ تومان