سیم استیل ۱٫۲ میلیمتر ۵۰ گرمی مناسب ساخت بونسای

وضعیت انبار: