سیم استیل ۲ میلیمتر ۵۰ گرمی مناسب ساخت بونسای

۴۸,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود

سیم فرم دهی بونسای 2 میلیمتر
سیم استیل ۲ میلیمتر ۵۰ گرمی مناسب ساخت بونسای

۴۸,۰۰۰ تومان