چاقوی پیوند زنی سر کج درجه یک ساخت ترکیه مدل burcu گردو

بیش از 10 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

۴۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

چاقوی پیوند وصله ای گردو
چاقوی پیوند زنی سر کج درجه یک ساخت ترکیه مدل burcu گردو

۴۵۰,۰۰۰ تومان