قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی و بونسای فیلکو ۳۲۰ سوئیس فلکو انگور پرتقال

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 2 عدد در انبار موجود است

felco-320
قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی و بونسای فیلکو ۳۲۰ سوئیس فلکو انگور پرتقال

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان