قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی و بونسای فیلکو felco 320 سوئیس فلکو انگور پرتقال

بیش از 10 مورد فروش رفته

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

felco-320
قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی و بونسای فیلکو felco 320 سوئیس فلکو انگور پرتقال

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو