قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی و بونسای فیلکو ۳۲۰ سوئیس فلکو انگور پرتقال

۸۵۰,۰۰۰ تومان

َلوگو شرکت فلکو سوئیس

وضعیت انبار:

موجود در انبار

felco-320
قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی و بونسای فیلکو ۳۲۰ سوئیس فلکو انگور پرتقال

۸۵۰,۰۰۰ تومان

امکان پرداخت آنلاین و کارت به کارت