بذر کلیستو کاکتوس استراووسی بسته ۱۰ عددی

۱۶,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود

Cleistocactus strausii
بذر کلیستو کاکتوس استراووسی بسته ۱۰ عددی

۱۶,۰۰۰ تومان