بذر کاکتوس کوپیاپوآ شولزیانا فیلددار بسته ۱۰ عددی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

copiapoa schulziana jn 1340
بذر کاکتوس کوپیاپوآ شولزیانا فیلددار بسته ۱۰ عددی

۳۵۰,۰۰۰ تومان