قیچی باغبانی میوه چین، هرس و گل آرایی فیلکو FELCO 300 سوئیس فلکو

بیش از 10 مورد فروش رفته

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

felco 300
قیچی باغبانی میوه چین، هرس و گل آرایی فیلکو FELCO 300 سوئیس فلکو

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو