قیچی باغبانی میوه چین، هرس و گل آرایی فیلکو FELCO 300 سوئیس فلکو

بیش از 10 مورد فروش رفته

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

felco 300
قیچی باغبانی میوه چین، هرس و گل آرایی فیلکو FELCO 300 سوئیس فلکو

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو