قیچی باغبانی میوه چین، هرس و گل آرایی فیلکو ۳۰۰ سوئیس فلکو

۸۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 2 عدد در انبار موجود است

felco 300
قیچی باغبانی میوه چین، هرس و گل آرایی فیلکو ۳۰۰ سوئیس فلکو

۸۵۰,۰۰۰ تومان