خرید و قیمت قیچی باغبانی سندانی فلکو ۳۱ Felco اصل سوئیس فیلکو

بیش از 10 مورد فروش رفته

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

قیچی باغبانی فلکو ۳۱
خرید و قیمت قیچی باغبانی سندانی فلکو ۳۱ Felco اصل سوئیس فیلکو

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو