سنگ تیز کن قیچی باغبانی و چاقوی فلکو سوئیس مدل FELCO 903 الماسی فیلکو

بیش از 40 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 8

امتیاز: 5 از 5

۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

سنگ تیزکن قیچی باغبانی فیلکو
سنگ تیز کن قیچی باغبانی و چاقوی فلکو سوئیس مدل FELCO 903 الماسی فیلکو

۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان