سنگ تیز کن قیچی باغبانی و چاقوی فلکو سوئیس مدل ۹۰۳ الماسی فیلکو

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 1 عدد در انبار موجود است

سنگ تیزکن قیچی باغبانی فیلکو
سنگ تیز کن قیچی باغبانی و چاقوی فلکو سوئیس مدل ۹۰۳ الماسی فیلکو

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان