قیچی باغبانی فیلکو FELCO 14 اصل سوئیس مناسب دست های کوچک

بیش از 5 مورد فروش رفته

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

قیچی باغبانی فیلکو ۱۴
قیچی باغبانی فیلکو FELCO 14 اصل سوئیس مناسب دست های کوچک

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو