قیچی باغبانی فیلکو ۱۴ اصل سوئیس مناسب دست های کوچک

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 2 عدد در انبار موجود است

قیچی باغبانی فیلکو ۱۴
قیچی باغبانی فیلکو ۱۴ اصل سوئیس مناسب دست های کوچک

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان