قیچی باغبانی فیلکو FELCO 14 اصل سوئیس مناسب دست های کوچک

بیش از 5 مورد فروش رفته

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

قیچی باغبانی فیلکو ۱۴
قیچی باغبانی فیلکو FELCO 14 اصل سوئیس مناسب دست های کوچک

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو