قیچی باغبانی فیلکو FELCO 14 اصل سوئیس مناسب دست های کوچک

بیش از 5 مورد فروش رفته

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

قیچی باغبانی فیلکو ۱۴
قیچی باغبانی فیلکو FELCO 14 اصل سوئیس مناسب دست های کوچک

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو