بذر کاکتوس ژیمینو کالسیوم ساگلیونیس بسته ۱۰ عددی

بیش از 3000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 11

۴,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر ژیمینو کالسیوم ساگلیونیس
بذر کاکتوس ژیمینو کالسیوم ساگلیونیس بسته ۱۰ عددی

۴,۰۰۰ تومان