قیچی میوه چین انگشتی سیلیکونی مخصوص چیدن انواع میوه و صیفی جات

بیش از 40 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 6

امتیاز: 4.8 از 5

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

میوه چین انگشتی
قیچی میوه چین انگشتی سیلیکونی مخصوص چیدن انواع میوه و صیفی جات

۱۷۵,۰۰۰ تومان