قیچی میوه چین انگشتی سیلیکونی مخصوص چیدن انواع میوه و صیفی جات

بیش از 80 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 6

امتیاز: 4.8 از 5

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

میوه چین انگشتی
قیچی میوه چین انگشتی سیلیکونی مخصوص چیدن انواع میوه و صیفی جات

۱۶۵,۰۰۰ تومان