قیچی باغبانی هرس، میوه چین و گل آرایی حرفه ای فیلکو FELCO 310 سوئیس فلکو انگور پرتقال

بیش از 10 مورد فروش رفته

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

قیچی باغبانی میوه چین و گل آرایی حرفه ای فیلکو 310
قیچی باغبانی هرس، میوه چین و گل آرایی حرفه ای فیلکو FELCO 310 سوئیس فلکو انگور پرتقال

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو