بذر نوتو کاکتوس میکس (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۸,۵۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود

بذر نوتو کاکتوس میکس
بذر نوتو کاکتوس میکس (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۸,۵۰۰ تومان