بذر تفرو کاکتوس جئومتریکوس میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 60 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

۴۵,۰۰۰ تومان

فقط 4 تا مونده!

Tephrocactus Geometricus
بذر تفرو کاکتوس جئومتریکوس میکس بسته ۱۰ عددی

۴۵,۰۰۰ تومان