بذر تفرو کاکتوس جئومتریکوس میکس بسته ۱۰ عددی

۴۵,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

Tephrocactus Geometricus
بذر تفرو کاکتوس جئومتریکوس میکس بسته ۱۰ عددی

۴۵,۰۰۰ تومان