بذر کاکتوس مامیلاریا کامپرسا بسته ۱۰ عددی

بیش از 1500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 7

۹,۰۵۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

Mammillaria Compressa
بذر کاکتوس مامیلاریا کامپرسا بسته ۱۰ عددی

۹,۰۵۰ تومان