پوست گیر یا پوست کن حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس مدل فلزی

بیش از 15 مورد فروش رفته

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

پوست گیر فلزی حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس
پوست گیر یا پوست کن حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس مدل فلزی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo