پوست گیر یا پوست کن حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس مدل فلزی

بیش از 15 مورد فروش رفته

۵۵۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

پوست گیر فلزی حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس
پوست گیر یا پوست کن حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس مدل فلزی

۵۵۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo