چاقو تیزکن حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس دو حالته Victorinox 4.3323

بیش از 60 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 11

امتیاز: 5 از 5

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

چاقو تیزکن
چاقو تیزکن حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس دو حالته Victorinox 4.3323

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo