چاقو تیزکن حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس دو حالته Victorinox 4.3323

بیش از 50 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 11

امتیاز: 5 از 5

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

چاقو تیزکن
چاقو تیزکن حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس دو حالته Victorinox 4.3323

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo