بایگانی برچسب: آبیاری درخت سیب

درختان میوه به چه مقدار آبیاری در فصل های مختلف نیاز دارند؟

هر کدام از این درختان در فصول مختلف سال چقدر باید به آبیاری نیاز داشته