درختان میوه به چه مقدار آبیاری در فصل های مختلف نیاز دارند؟

درختان میوه به چه مقدار آبیاری در فصل های مختلف نیاز دارند؟

هر کدام از این درختان در فصول مختلف سال چقدر باید به آبیاری نیاز داشته باشند؟ سیب، انگور، گردو، انار، پسته، بادام، کیوی، هلو، آلو، گلابی، پرتقال، لیمو

مقدار آب مورد نیاز هر درخت بسته به عوامل مختلفی مانند اندازه درخت، سن، نوع خاک و شرایط آب و هوایی محلی می تواند متفاوت باشد. اما به طور کلی می توان از دستورالعمل های زیر برای آبیاری درختان میوه مختلف در فصول مختلف سال استفاده کرد:

 

در اینجا دستورالعمل های کلی به لیتر آمده است:

فصل بهار (آغاز رشد و گلدهی):

 • درخت سیب: ۷.۵-۱۱ لیتر آب در هر درخت در هفته
 • انگور انگور: ۱۹-۳۷ لیتر آب در هر انگور در هفته
 • درخت گردو: ۱۹-۳۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان انار: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان پسته: ۱۹-۳۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان بادام: ۱۹-۳۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • انگور کیوی: ۱۹-۳۷ لیتر آب در هر انگور در هفته
 • درختان هلو: ۷.۵-۱۱ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان آلو: ۷.۵-۱۱ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درخت گلابی: ۷.۵-۱۱ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان پرتقال: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درخت لیمو: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته

درختان میوه به چه مقدار آبیاری در فصل های مختلف نیاز دارند؟

فصل تابستان (شکوفه تا میوه):

 • درخت سیب: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • انگور انگور: ۳۷-۵۷ لیتر آب در هر انگور در هفته
 • درختان گردو: ۳۷-۵۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان انار: ۱۹-۲۶ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان پسته: ۳۷-۵۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درخت بادام: ۳۷-۵۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • انگور کیوی: ۳۷-۵۷ لیتر آب در هر انگور در هفته
 • درختان هلو: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درخت آلو: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درخت گلابی: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان پرتقال: ۱۹-۲۶ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درخت لیمو: ۱۹-۲۶ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته

پاییز (میوه در حالت آماده خواب قرار می گیرد):

 • درخت سیب: ۷.۵-۱۱ لیتر آب در هر درخت در هفته
 • انگور انگور: ۱۹-۳۷ لیتر آب در هر انگور در هفته
 • درخت گردو: ۱۹-۳۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان انار: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان پسته: ۱۹-۳۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان بادام: ۱۹-۳۷ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • انگور کیوی: ۱۹-۳۷ لیتر آب در هر انگور در هفته
 • درختان هلو: ۷.۵-۱۱ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان آلو: ۷.۵-۱۱ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درخت گلابی: ۷.۵-۱۱ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درختان پرتقال: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته
 • درخت لیمو: ۱۱-۱۹ لیتر آب به ازای هر درخت در هفته

درختان میوه به چه مقدار آبیاری در فصل های مختلف نیاز دارند؟

فصل زمستان (خواب):

 • درخت سیب: ۳.۸-۷.۵ لیتر آب در هر درخت در ماه
 • انگور انگور: ۳.۸-۷.۵ لیتر آب در هر انگور در ماه
 • درخت گردو: ۳.۸-۷.۵ لیتر آب به ازای هر درخت در ماه
 • درختان انار: ۳.۸-۷.۵ لیتر آب به ازای هر درخت در ماه
 • درخت پسته: ۳.۸-۷.۵ لیتر آب در هر

شاید این سوال مطرح شود که مثلا برای درخت انگور یا پسته یا سایر درختان بسیار کمتر از این مقداری آبیاری میکنیم و مشکلی پیش نمیاد، این درسته و درخت مقدار زیادی از آب مورد نظر را از طریق هوا و خاک تامین کرده و ذخیره میکند تا در فواصل آبیاری از آن بهره بگیرد.

نویسنده: کاظم دروگریان

بهترین محصولات باغبانی دنیا را از ما خرید کنید

.