بایگانی برچسب: آبیاری ساکولنت

آموزش کود دهی حرفه ای گل هاورتیا

مرحله اول کددهی ساکولنت هاورتیا تهیه بستر مناسب (خاک مناسب برای ساکولنت ها) که کامل

بهترین روش آبیاری کاکتوس‌ ها و ساکولنت ها یا گیاهان گوشتی

آبیاری کاکتوس‌ها و ساکولنت ها: یکی از اصول مهم در نگهداری کاکتوس‌ها و ساکولنت‌ها که