تفاوت گیاهان بونسای شده با گیاهان معمولی

تفاوت گیاهان بونسای شده با گیاهان معمولی

تفاوت گیاهان بونسای شده با گیاهان معمولی چیست؟

بونسای ها در یک محیط محدود زندگی میکنند پس از نظر جذب مواد غذایی، اندکی با گیاهی که در فضای بزرگتری مثل باغچه یا جنگل رشد می کند متفاوت هستند.

 

یک درخت ریشه ی خود را برای جذب مواد غذایی در خاک گسترش میدهد و شاخسارهای آن با توجه به میزان مواد غذایی و نور و … که از محیط میرسد، رشد میکند. درخت تا جایی که ریشه توانایی ارسال مواد غذایی به بالا را دارد، قد میکشد. بعد از آن درخت کم کم رو به پیری رفته و سرانجام خواهد مرد.
اما در بونسای اینطور نیست. میزان تبادلات ریشه و اندام هوایی در بن سای، به پرورش دهنده آن بستگی دارد. این میزان هرچه بیشتر باشد، بونسای بلندتر میشود و بر عکس.
نکته ی مهم در بونسای تعادل میان اندامهای (زمینی و هوایی) است. زمانی که این تعادل در محیط یک گلدان ایجاد شود، میتوان گفت که گیاه به بونسای تبدیل شده است.

تفاوت دیگر بن سای با گیاه معمولی در عمر بیشتر آن است. چون ریشه و شاخسارهای بن سای دائم در حال هرس شدن هستند، همواره تولید اندامهای جوان میکنند. ریشه هم به علت کوتاه بودن قد درخت برای ارسال مواد غذایی زیاد دچار مشکل نمیشود.

بونسای

تفاوت گیاهان بونسای شده با گیاهان معمولی

بونسای های همیشه سبز، خزاندار، مثمر و غیر مثمر

زیباترین بونسایها معمولاً گونه های خزان دار هستند. این گیاهان در فضای باز به راحتی رشد میکنند و در برابر تغییرات فصول عکس العمل نشان میدهند. مشاهده ی گونه های خزان دار و تغییر رنگ برگها در پاییز و زمستان و جوانه زنی مجدد آنها در بهار بسیار مورد توجه علاقمندان است.

 

از جمله گونه های خزان دار میتوان چنار، ممرز، بلوط، افرا و … را نام برد.
سوزنی برگها، سیتروسها، فیکوسها و … از جمله بونسایهای همیشه سبز هستند. جذابیت این گونه ها به سبز بودن آنها در پاییز و زمستان بر میگردد.

 

بیشتر گونه های فضای بسته همیشه سبز هستند.
نگهداری از بونسای های غیر مثمر مانند: فیکوس، برگ نو، افرا، راش و … قدری راحت تر است.

 

پرورش گونه های مثمر مثل سیب، انار، به، خاس و … در صورتی که از آنها میوه بخواهیم قدری دشوار است. در این موارد میزان، نوع و زمان تغذیه ی مصنوعی بسیار مورد اهمیت است.

منبع: میهن کاکتوس

مقالات مشابه

پیشنهاد خرید