بذر دیسکو کاکتوس سابویردیجرسیس بسته ۱۰ عددی

بیش از 90 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

۸۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

subviridigriseus
بذر دیسکو کاکتوس سابویردیجرسیس بسته ۱۰ عددی

۸۰,۰۰۰ تومان