بذر کاکتوس دیسکو کاکتوس هورستی بسته ۱۰ عددی

بیش از 500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 43

امتیاز: 5 از 5

۴۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 5 تا مونده!

بذر دیسکو کاکتوس هورستی
بذر کاکتوس دیسکو کاکتوس هورستی بسته ۱۰ عددی

۴۲,۰۰۰ تومان