بذر کاکتوس مامیلاریا پکتینی فرا بسته ۱۰ عددی

(دیدگاه کاربر 2)

۱۱,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر کاکتوس مامیلاریا پکتینی فرا بسته ۱۰ عددی

۱۱,۰۰۰ تومان