بذر کاکتوس مامیلاریا پکتینی فرا بسته ۱۰ عددی

(دیدگاه کاربر 2)

۱۶,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:
بذر کاکتوس مامیلاریا پکتینی فرا بسته ۱۰ عددی

۱۶,۰۰۰ تومان

امکان پرداخت آنلاین و کارت به کارت