بذر کاکتوس مامیلاریا پکتینی فرا بسته ۱۰ عددی

بیش از 150 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 3

امتیاز: 4.5 از 5

۱۷,۶۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

ناموجود